Ingen kan stoppe IKEA

Miljøverndepartementet sier ja til nytt IKEA-bygg i Åsane.