Gravde ut bakgård uten lov

Restaurantbaronene skal bygge nytt utested, men gravde ut bakgården uten tillatelse. Kommunen har gitt stoppordre og truer med tvangsmulkt.