• SJEKKER FREMDRIFTEN: Prosjekteringsleder Håkon Skagen i Vegvesenet besiktiget fredag arbeidet i Kong Oscars gate. – Det ser litt rotete ut nå, men til slutt blir det veldig bra, lover han. Til venstre anleggsgartner Marius Mazur. FOTO: Roar Christiansen

Her går VM-løypen i september

Men arbeidet i Kong Oscars gate er ikke ferdig før i 2018. Derfor må hull tettes og asfalt rulles over.