Bergen har mistet en verdensborger

Just Faaland døde 17. februar, 95 år gammel.

Publisert Publisert

DIREKTØR: Just Faaland døde 17. februar 2017. Faaland var direktør på Chr. Michelsens institutt i 28 år. Foto: CMI

  • Minneord

Minneord

Just Faaland gikk bort 17. februar, 95 år gammel. Vi har mistet en kjær og varm inspirator, kollega og venn. Bergen har mistet en verdensborger.

Just Faaland ble født i Tromsø i 1922 og vokste opp i Oslo. Han studerte aktuarfag ved Universitetet i Oslo, men ble i 1943 sendt i tysk fangenskap i Buchenwald.

Han kom tilbake til Norge i mai i 1945, fikk sin aktuareksamen og studerte økonomi under professor Ragnar Frisch. Etter studier i samfunnsøkonomi i Oxford, ble han ansatt i Marshallorganisasjonen OEEC (senere OECD) i Paris i 1949. I 1952 ble han kallet til Chr. Michelsens institutt, bare 30 år gammel.

HEDRET: Just Faaland bir hedret på CMI, Just Faaland var stadig innom CMI i en alder av 88 år. 20 år etter at han egentlig sluttet. Foto: Rune Meyer Berentsen

Faaland hadde et enestående internasjonalt engasjement, og viet sitt liv til utviklingsforskning, fattigdomsbekjempelse og internasjonalt samarbeid. I 1957 ble han ansatt av Harvard universitetet som rådgiver til regjeringen i Pakistan. Da han kom tilbake til CMI, startet han et stort forskningsprosjekt om utviklingsøkonomi med penger fra Rockefeller og Ford Foundation.

UTEN SKYLAPPER: Just Faaland publiserte flere titalls artikler, bøker og rapporter, men led aldri av akademiske skylapper. Foto: Privat

Han ansatte samfunnsøkonomer og senere et bredere utvalg samfunnsforskere, som kombinerte forskning og rådgivning i utviklingsland, og dette la grunnlaget for det tematiske fokuset og forskningen ved dagens CMI. Faaland har jobbet for regjeringer i Pakistan og Malaysia, og for Verdensbanken, ILO, World Food Programme og UNDP i Bangladesh, Paris, Washington.

80 ÅR: Just Faaland fotografert på 80 års dagen. Foto: Marita Aarekol

Faaland var usedvanlig handlingskraftig og hadde en grenseoverskridende evne til å kombinere det praktiske og det politiske. Han var en visjonær leder som evnet å forme organisasjonene han ledet til kunnskapssentra for bekjempelse av fattigdom. Faaland var direktør på Chr. Michelsens institutt i 28 år.

Just Faaland publiserte flere titalls artikler, bøker og rapporter, men led aldri av akademiske skylapper. Han har fått mange utmerkelser for sitt arbeid.

Han er bl.a. æresdoktor ved universitetene i Bergen og i Kuala Lumpur i Malaysia, og ridder av St. Olavs Orden. Han var en av arkitektene bak den økonomiske politikken som har bidratt til sosial utjevning i Malaysia gjennom flere tiår. For dette fikk han i 2010 Merdekaprisen for sitt Enestående bidrag til folket i Malaysia.

Just Faaland har gjennom en lang og innholdsrik karriere vist at utviklingsrelatert forskning er relevant og samfunnsnyttig. Med sin kjære Judith trofast ved sin side gjennom et langt og omflakkende liv, har Just inspirert, oppmuntret og delt sin kunnskap med stor omsorg for oss på CMI. Han minnet oss om hvorfor vi er på CMI, og at det viktigste er å gjøre en forskjell. Hans store venneskare fra andre verdensdeler vitner om hans åpne sinn og varme personlighet. Våre tanker går til hans nærmeste.

Venner og kollegaer ved Chr. Michelsens institutt ved Jan Isaksen, Johan Helland, Gunnar Sørbø, Åse Johanne Roti Dahl, Ingvild Hestad

Publisert