• FRUSTRERTE: – Vi planlegg allereie liva våre kring ferjene. Dersom tilbodet blir dårlegare må folk i verste fall sjå seg etter nye jobbar, seier Sigmund Hovland. Han er ein av mange som kvar dag pendlar frå Tysnes til Stord. FOTO: Ørjan Deisz

Ferjeopprør på Tysnes: – Ei rasering av vegtilbodet

– Fylkeskommunen syner ei arrogant haldning til distriktet og er meir oppteken av å nå miljømåla sine enn å gjere det leveleg å bu her, meiner Sigmund Hovland.