Ap holder døren på gløtt for akuttkirurgi i Odda

Odda er det eneste sykehuset som blir fratatt akuttkirurgien av helseminister Bent Høie. Ap åpner for omkamp.

VURDERER: Ap helsepolitiske talsmann Torgeir Micaelsen har tidligere sagt at Stortinget ikke skal gjøre vedtak om avdelinger på enkeltsykehus. Nå vurderer han å gjøre unntak for akuttkirurgien i Odda. Bjørge, Stein J., Aftenposten

Etter årevis med utredninger og vedtak kom helseminister Bent Høie i dag med fasit for fremtidens sykehustilbud.

Da Høie la frem sykehusplanen sin i november 2015, var fem sykehus pekt ut til å miste akuttkirurgien. I tillegg skulle Odda vurderes spesielt.

I finalerunden var det tre sykehus igjen på kuttlisten. Til slutt er det altså bare Odda som ikke lenger skal ha kirurger på vakt døgnet rundt.

Narvik beholder en redusert kirurgisk akuttberedskap, mens Flekkefjord ble fredet i tolvt time.

– God og fremtidsrettet løsning

Odda, som er landets minste sykehus, kunne endt med nedleggelse, påpeker helseminister Bent Høie:

– Odda har et befolkningsgrunnlag som er betydelig lavere enn de andre sykehusene. Derfor var det stor spenning knyttet til prosessen. Nå forblir Odda et akuttsykehus på nivå med Lærdal og Nordfjord, noe jeg mener er en god og fremtidsrettet løsning, sier helseministeren.

– Urimelig

Aps helsepolitiske talsmann Torgeir Micaelsen varsler at partiet i Stortinget kan ende med å gjøre om på Høies vedtak for Odda:

– Det fremstår urimelig at vi etter fire år med utredninger og vedtak skal ende med Odda som den eneste endringen. Etter vår mening ligger Odda så langt unna nærmeste akuttsykehus, at de er innenfor minstekravet Stortinget har satt, sier Micaelsen.

For tre uker siden vegret Micaelsen seg mot å ta omkamp i Stortinget. Den gang sa han blant annet dette:

– Vi får en uholdbar situasjon her i landet, hvis Stortinget skal gjøre vedtak om enkeltavdelinger på enkeltsykehus.

– Vil vurdere

Nå setter den samme Micaelsen døren på gløtt:

– Vi vil i samtale med de andre partiene vurdere hvordan helseministerens vedtak skal følges opp i Stortinget. Vi ønsker å arbeide for at Odda-modellen skal bestå, sier han.

Odda-modellen er et vaktsystem som går rundt med bare 3,75 overlegehjemler.

Både KrF og SV har fremmet forslag om å bevare akuttkirurgien i Odda. De to forslagene skal behandles samlet i helse- og omsorgskomiteen første halvdel av mai. Sp og Venstre har sagt tydelig at de vil stanse nedleggingen.

Hvis Ap også havner der, er det flertall i Stortinget mot Høie.

– Brudd med styringssystemet

Hvis Stortinget griper inn for å stanse vedtaket, er det et brudd på dagens styringssystem, påpeker helseministeren.

– Stortinget har vedtatt definisjoner og innhold i sykehusplanen, mens beslutninger om større endringer i enkeltsykehus tas av meg som helseminister. Jeg vil ikke spekulere i hva som skjer hvis stortingsflertallet bryter med dette, sier Høie.

– Da du la frem sykehusplanen ble det sagt at sykehus måtte ha pasientgrunnlag på minst 60.000 mennesker for å være et fullverdig akuttsykehus. Gjelder ikke det lenger?

– Det jeg sa var at hvis vi skal stille den slags krav til alle sykehus i fremtiden, vil det føre til sterk sentralisering. I arbeidet med planen er det kommet tydelig frem at vi trenger også de mindre sykehusene, men med et annet innhold enn de store. Derfor får vi nå et spenn i akuttsykehus fra sykehus som Lærdal og Nordfjord til sykehus med nesten samme tilbud som store akuttsykehus, avslutter Høie.