Tett i tett på Flåmbrygga

Enda fleire hus tett i tett, og Furukroa ved Flåm stasjon har utvikla seg til eit konsern med nytt namn: Flåmbrygga.