Vil stanse BT-oppkjøp

Avisgründer Geir Magnus Nyborg ber om at BTs oppkjøp av lokalavisene Strilen og VestNytt blir stanset.