80 utan bilbelte

Statens vegvesen har kontrollert bilbeltebruken til pinseturistane.