Rykket ut til storslagsmål

Et titall rumenere slåss i Møllendalsveien.