– Tunnelen full av røyk

Utrykning til Bystasjonen. Brannen raskt slukket.