Våpenmann i sjalusidrama

19-åringen mistenkte utroskap, og dro til Bergen med to revolvere og én pistol.