• Dette mener Datatilsynet er ulovlig.

Omdiskutert kredittsjekk

Utleiere kredittsjekker leietakerne. – Ulovlig, mener Datatilsynet.