Oppdrett på vent i Hardanger

Regjeringa vil ikkje ha meir oppdrett i Hardangerfjorden, trass friskmelding frå Havforskningsinstituttet.