• FOTO: :

Parkerer kommunens p-satsing

Byrådet håper innfartsparkering skal gi flere kollektivreisende og færre bilister. - Virker ikke, slås det fast i kommunens egen utredning.