Godkjenner Slaktehus-salg

Eftas overvåkingsorgan ESA har konkludert: Bergen kommune brøt ikke reglene mot statsstøtte da den solgte Slaktehustomten billig.