Mannen med de varme hender

Mannen som er kjent for overnaturlige evner, delte ut håndtrykk og helbredet på stedet.