- Taper en million kroner

En huseier har svart nei. En annen er kritisk og har overlatt saken til advokat.