Liste over nyanlegg og opprustningstiltak

Øverst på prioriteringslisten over bydelsparker står Turparken i Ytrebygda, og Nesttun topper listen over nærmiljøanlegg.