Ingen diskusjon om Kvamskogtunnel

Utspelet frå rådmannen i Kvam om å forsera tunnel for bilar og høgspentkabel under Kvamskogen vart teia i hel på heradsstyremøtet i går.