Ønsket studentene velkommen

Grieghallen var fylt til randen under velkomstseremonien i dag. De som kom for sent måtte se talene på TV.