Krever dokumentasjon

Statens strålevern krever dokumentasjon på at personalet på Haukeland Universitetssykehus som arbeider med stråleapparater, har den spesialkompetanse som forskriftene krever.