Trygg på ny ubåtutredning

Presset mot partiledelsen i Arbeiderpartiet øker i den betente ubåtsaken. Et stort flertall av fylkeslederne støtter Hordaland Aps krav om ny utredning.