Eldre dame utsatt for bedrageri

En ung mann i Åsane krevde 32 000 kroner for en to timers vaskejobb.