Vil gjøre utveksling mer attraktivt

Norge taper på at færre studerer ute, mener statssekretær Jens Revold. Nå vil myndighetene snu trenden.