Fra bil til bil

Nær 40 prosent av godset som lastes om i godshavnen på Dokken går fra bil til bil. Nesten ingenting skal videre med tog.