Saksøkes av 13 polakker

13 polske arbeidere saksøker Thomas Børrestad sitt firma Exact ANS for til sammen over en millioner kroner pluss renter.