Ras rammer togtrafikken

Et tog kjørte rett inn i et ras mellom Eidsvoll og Minnesund mandag ettermiddag. All togtrafikk mellom Oslo og Trondheim er rammet.