Selger nazi-lister på nett

Bergenser auksjonerer bort lister over NS-medlemmer i Bergen og Hordaland.