Madrassbrann på Toppe

Det tok fyr i en seng på Nordre Toppe i helgen.