Flytter mur 135 cm, kostnad: 20 millioner

For å få plass til Bybanen må denne 90 år gamle steinmuren flyttes 135 cm. Det koster kommunen 20 millioner kroner.