Olje lekket ut fra «Server»

Opp mot 20.000 liter tungolje lekket ut fra forskipet til «Server». Nå pågår opprydding på Vindenes.