Foreldre får berre køyre eigne born

I Fjell har skulane blitt pålagt å stanse ordninga med privatskyss når elevane skal på klassetur. Ordninga strir mot regelverket.