En kilometer tryggere vei

Statens vegvesen er godt i gang med å bedre forholdene for myke trafikanter på strekningen mellom Vadmyra og Heltevikstraumen.