Uenighet om pigg-gebyr

Hvis piggdekk-gebyret fjernes i Bergen, vil byen mangle effektive tiltak som sikrer bedre luftkvalitet, mener Samferdselsdepartementet. Se BTV-innslag.