Trenger flere og bedre plasser

Telefonstorm møtte Ranveig Frøiland da hun klaget over standarden på opptreningsoppholdet på Åstveit helsesenter.