Fottur: Kossdalen

Går du alle dei 17 «svingane» får du eit vakkert utsyn over dalen mot Hosangerbygda.