Skal til botns i fiskemysterium

To ulike forskarteam skulle undersøkje kor mykje småfisk av laks og aure som vandrar ut frå Aurdalselvi. Resultata var oppsiktsvekkjande.