Kommunen vurderer å gripe inn

Helsevernetaten sier det kan bli aktuelt å pålegge huseieren å gjøre rettinger.