Forsvaret kjenner ikke til skader

Kommandant Jan Blom på Bergenhus sier at saluttene fra Skansen har vært en tradisjon i mange år.