- Regjeringsplattform med tydelig Sp-avtrykk

Sp-leder Liv Signe Navarsete mener Soria Moria 2 har tydelig fotavtrykk fra Senterpartiet.

Publisert: Publisert:

Foto: �serud, Lise

NTB

— Regjeringsplattformen som Sp, Ap og SV nå legger fram, er en plattform for å bygge landet videre, sier hun.

— Vi styrker satsingen på grønne næringer som fornybar energi, landbruk og reiseliv i hele landet. Og vi satser på grønn samferdsel.

Hun presiserer at en robust og bærekraftig kommuneøkonomi med en betydelig styrking av de frie inntektene skal sikre flere lærere i skolen og bedre omsorg.

Hun understreker at det er viktig for Senterpartiet å ivareta sentrumsverdier i plattformen. Det gjøres ved å satse på kommunene, på frivillig sektor, på distrikt og desentralisering.

Landbruk Inntekts- og velferdspolitikken i landbruket skal videreutvikles fra forrige periode og de tre partiene er også enige om å endre rovdyrpolitikken for å sikre næringsdrift basert på beitebruk i utmark.

Hun trekker fram at regjeringen ikke skal søke om EU-medlemskap og åpner for å bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen.

Kontantstøtten skal målrettes og styrkes til barn under to år, og det skal bli flere preste- og diakonstillinger i Den norske kirke.

— Jeg er glad for at Senterpartiets landsmøtevedtak der vi sa nei til petroleumsvirksomhet i Lofoten og Vesterålen i denne perioden, blir fulgt opp i regjeringsplattformen, sier Navarsete.

Fornybar energi

Det blir en sterk satsing på fornybar energi gjennom grønne sertifikater fra 2012 og en overgangsordning fram til dette trer i kraft.

Det skal sikres kompetansearbeidsplasser i hele landet og vekst i ny statlig virksomhet skal skje utenfor Oslo. Regjeringen øker dessuten satsingen på samferdsel i hele landet for å gjøre det enklere og bedre for folk og næringsliv.

Publisert: