Barnevernsalarm i hele Norge

Barn får ikke hjelp når de trenger det. Saker henlegges fordi det mangler ansatte. Mange kommuner har en uforsvarlig barnevernstjeneste.