Kjørte med 3,2 i promille

55-åringen ble tatt med 3,26 i promille. Ifølge Sosial- og helsedirektoratet kan promille fra 3,0 og oppover være dødelig.