Bergen er jernbanevinnar

Bergen-Arna kjem godt ut av framlegget til Nasjonal Transportplan (NTP). Men for resten av Bergensbanen er det lite å henta.