-Barnehage først

Bydelsstyret i Arna støtter planene om 80 nye boliger i Moldalia, men krever barnehage før, eller samtidig med realisering av første byggetrinn.

Publisert Publisert
  • André Leknessund Wik
iconDenne artikkelen er over 11 år gammel

— Vi har stor underdekning av plasser i Arna. Derfor bør vi kreve at en barnehage kommer først i utbyggingen, mener Venstres Kjell André Johannessen.

— Ja, i Moldalia eller på Neset må det bygges en barnehage kjapt, sier Atle Fasteland (H).

Kravet ble del av bydelsstyrets forslag til uttale under behandlingen av planforslaget for Moldalia Sør, som nå legges ut til offentlig ettersyn.

-Vil flytte barnehagen

Bydelsstyret ber dessuten om at den planlagte barnehagen flyttes. Bergen Tomteselskap AS har lagt opp til barnehagetomt på vestsiden av Moldamyrane, mellom hovedveien og Skåldalselva (i venstre billedkant). Lokalpolitikerne vil heller flytte barnehagetomten over veien, og aller helst trekke den sørover mot vannbehandlingsanlegget (nede i høyre billedkant). Dette på grunn av lokalklimatiske forhold.

— Vi som bruker dette turområdet kan bekrefte at det er et veldig kaldt drag oppover eleven, og at det samles store vannmengder der ved mye nedbør. Derfor er jeg ikke i tvil om at barnehagen bør legges på andre siden, påpeker Jarle Sørås.

Det er et krav etat for byggesak og private planer støtter. Saksbehandler Eva-Mari Rahkola gir uttrykk for at etaten i prinsippet er imot at en barnehage legges i et LNF-område (landbruk, natur og fritid). Hun peker også på konflikt med en ridesti og større flomfare, og er enig med bydelsstyret i at tomten med fordel kunne flyttes over veien.

For å etterkomme et slikt krav må Bergen Tomteselskap trolig redusere antall boliger i området.

Rassikringsvoll

Planforslaget legger opp til 80 nye boenheter, fordelt på fire boligfelt, hvorav to felt blir liggende i skråningen mot øst, og to på flaten langs Moldamyrane. Det legges opp til flere tilkomstveier for bil inn i området for å unngå gjennomkjøring, og grønne korridorer og felles utearealer mellom feltene.

— Langs østre del av planområdet er det satt av areal til bygging av en to meter høy voll som skal sikre mot steinsprang og jordras i forbindelse med ekstremnedbør, opplyser saksbehandler Rahkola.

Foto: Bergen Tomteselskap

Foto: Andre Leknessund Wik

Publisert
BT anbefaler

Skal du ha konfirmasjon i helgen? Disse reglene gjelder nå.

Bergen forbyr private sammenkomster med over 20 personer. Det betyr ikke at du må avlyse.

LES SAKEN

Sakene flest leser nå

  1. Her stanser politiet en studentfest. – Vi har ikke fått sove på flere netter, sier nabo.

  2. Idrettstopper strekker ut en hånd til Northug: – Døren står åpen

  3. «Det er greit å være full, men flaut å være ruset. Vi holder oss selv for narr.»

  4. Northug får støtte fra broren: – Kom hjem nå

  5. Derfor har tunnelene mellom Bergen og Voss til sammen vært stengt i 62 døgn i år

  6. Ingebrigtsen er overbevist om at han skal løse Branns store problem

  1. Arna