Ni kommuner vil ha mottak

Bare 9 av 59 kommuner i Hordaland og Sogn og Fjordane sier ja til nytt asylmottak.