Liten tillit til Torget

Hver tredje bergenser har dårlig tillit til torghandlerne etter avsløringer om regnskapsrot.