Os får drikkevann-refs

Renseanlegget ved Os vassverk er for dårlig. Nå varsler Mattilsynet tvangsmulkt til kommunen.