PPT-opplysninger på avveie

Eirik Heradstveit trodde minnepennen han fant inneholdt musikk. I stedet var den lastet med opplysninger fra PPT-tjenesten på Askøy.