Hentet hasjplanter og kornsnok på Bønes

Verken plantene eller slangen er lovlige å ha i hjemmet.